ایران آزاد
ایران آزاد
هرچند که تا این لحظه هنوز هیچ خبر رسمی در مورد نتایج شمارش آرا به بیرون درز نکرده است اما به نظر می رسد که روحانی با اختلاف بسیار زیاد در صدر است و در همین دور اول با بیش از 50% آرا انتخاب می شود. تاخیر در اعلام نتایج نیز ناشی از شوک وارده و سردرگمی آغایان می باشد!

البته خبر گزاری مهر اعلام کرده که روحانی و قالیباف در صدر هستند که با توجه به جانبداری سابقه دارِ این خبرگزاری از شخص قالیباف، به نظر می رسد که اختلاف روحانی و قالیباف بیش از آن است که انتخابات به مرحله دوم برسد؛ البته مگر آنکه تقلب بسیار گسترده باشد!