ایران آزاد
ایران آزاد
هرچند که هنوز برای اظهار نظر راجع به نتایج شمارش آراء  زود است ، اما اگر بخواهیم یک بررسی اولیه داشته باشیم ، مقایسه نتایج نظرسنجی های نسبتا غیر مغرضانه با نتایج اولیه می تواند جالب باشد. همانگونه که در نمودار زیر مشخص است، مهمترین اختلاف نظرسنجی سایت آی پُز با نتایج شمارش اولیه ، مربوط به روحانی، قالیباف و ولایتی می باشد و بعد از آن هم مربوط به جلیلی! افزایش آرای روحانی با توجه به روند افزایشی آرای روحانی می تواند قابل توجیه باشد. همچنین کاهش آرای قالیباف و ولایتی نیز با توجه به روند کاهشی آرای آنان در نظرسنجی ها می تواند قابل توجیه باشد. اما افزایش آرای جلیلی با توجه به روند کاهشی آرای وی در نظرسنجی ها قابل توجیه نیست! (برای دیدن تصویر بزرگتر از نمودار روی آن کلیک کنید).