ایران آزاد
ایران آزاد
یاد میرحسین به خیر که در مناظره های انتخاباتی می گفت می خواهد با دروغ مقابله کند. می گفت که اینها «نقش مار» می زنند. می گفت که عوامفریبی می کنند و ...
امروز نمونه بارز این مصداق همان قالیباف است. قالیبافی که در دوره گذشته رضاخان حزب الهی هم شد. امروز هم در مناظره ها دم از آزادی بیان می زند و خوشبختانه روحانی دستش را رو کرد. سرداری که نامه معروف اولتیماتوم به خاتمی را امضا کرد. در هر جمعی به رنگی در می آید و انگار که ایشان به هر قیمتی که شده باید رئیس جمهور شود و اصول اخلاقی و ... همه کشک! راستی به یاد شعار گروه های چپ در اوائل انقلاب می افتم که می گفتند «هدف وسیله را توجیه می کند» و این آقایون چقدر این شعار را برجسته می کردند و به آن می تاختند. امروز خودشان روی ماکیاول را سفید کرده اند! بیچاره ماکیاول حداقلش این بود که صادق بود اما امثال قالیباف چی؟!!!