ایران آزاد
ایران آزاد
تو که راست میگی! منار به فلان جای آدم دروغگو.

آمار آرای باطله را در این انتخابات ببین! آمار رای نداده ها را هم ببین، آرای کسانی که به کاندید مورد نظر خودت رای ندادند را هم ببین، و این را هم در نظر داشته باش که بسیاری فقط به این دلیل رای دادند که مخالفت خودشان را با تو نشان دهند. به قول معروف سر مردم را ممکنه بتونی شیره بمالی و لی سر خودت رو هم میتونی؟!!!
در ضمن تحریمی ها هم از این گفته آغا ذوق نکنند! چونکه اگر همه مردم هم در تحریم شرکت کرده بودند و رای نمی دادند باز هم این گربه روی چهارپا به زمین می آمد!