ایران آزاد
ایران آزاد
ظاهرا آقای روحانی از تجربه هشت سال قبل کروبی درس گرفته است و تا این لحظه هنوز نخوابیده است! وی پس از تاخیر در اعلام نتایج اولیه آراء ، به وزارت کشور رفته است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…