ایران آزاد
ایران آزاد
حسین جلالی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه درحال حاضر رقابت تنگاتنگ میان جلیلی و قالیباف است و هر دو در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارند اعلام کرد: ما باید به تکلیف خودمان عمل کنیم و با رأی به جلیلی به تکلیف اصلی خود عمل کرده ایم...
وی در همان جا در پاسخ به این سوال که اگر نظر سنجی‌ها آراء را به سمت کسی غیر از دکتر جلیلی هدایت کند آیا جبهه پایداری باز هم از دکتر جلیلی حمایت خواهد کرد گفت: ما باید بر اساس تکلیف عمل کرده و در مسیر انتخاب اصلح اقدام‌کنیم نه بر اساس نظر‌سنجی. ما اصلاً این نظرسنجی‌ها را قبول نداریم، ...
به عبارتی یعنی ما خودمان را قبول نداریم!!!