ایران آزاد
ایران آزاد
انفعالِ مردم ایران وقاحتِ «ولی وقیح»  را به حدی رسانده است که نوچگانش به فرمانِ وی، پس از تقلب آنچنانی در رای مردم، کاندیدایی را که پتانسیل رای بالایی دارد به بهانه های واهی رد صلاحیت میکنند، و انگار که اصلا مسئله مهمی رخ نداده است!!! فراتر از آن،  امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه می گوید: « بر اساس فرمایشات رهبری، کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، چه رییس‌جمهور، چه وزرا، مدیران کل و همه کسانی که در رأس هستند، اول باید مطیع رهبر باشند و این از همه مهمتر است. مردم سعی کنند در معیارهایی که در نظر می‌گیرند به کسی که نمره‌اش در ولایت بالاتر است توجه کنند» 

پررویی و وقاحت را به حد اعلا به نمایش گذاشته اند. واقعا که ما ایرانی ها ادعایمان گوش فلک را پر کرده است و خود را نژادِ برترِ روی زمین می دانیم و از طرفی هم اجازه می دهیم که چنین «انسان نمایی» بر ما حکومت کند و چنین اراجیفی را علنا به زبان بیاورد!