ایران آزاد
ایران آزاد
علم الهدی، امام جمعه مشهد و از نوچگان و بزغاله هایِ مقام «ولایت قبیح» از قول آغایش فرمایش کرده است که «احراز و تشخیص صلاحیت چیزی نیست که بنده بخواهم دستور بدهم...»!!!
چطور ایشون هشت سال قبل در موردِ احراز و تشخیص صلاحیتِ معین و مهرعلیزاده دستور و حکمِ حکومتی دادند اما امروز آن «چیز» ، «چیز بودنش» را از دست داده است!!!

واقعا که این مقامِ دزد و قباحت مشاعرش را هم از دست داده است.