ایران آزاد
ایران آزاد
جناب سید احمد خاتمی ، امام جمعه تهران امروز سخنان نغز و بی مانندی فرموده اند! ایشان گفته است که : "... در آمریکا هم وقتی کاندیداها مناظره می‌کنند، محدوده‌ای دارند و چارچوب و اصلی که بر همان اساس کاندیدا شده‌اند را زیر سوال نمی‌برند؛ بنابراین کاندیداهای ما نیز قانون اساسی و ولایت را زیر سوال نبرند..." لابد از امروز مرجع تقلید ایشان آمریکا شده است! دقت شود به کلمه "بنابر این" که دقیقا همین معنا را می دهد.