ایران آزاد
ایران آزاد

با دیدن سخنان گُه هربار حاج شیخ علی خامنه ای، که گفته است: «آموزش علوم انسانى در دانشگاه ها منجر به ترويج شكاكيت و ترديد در مبانى دينى و اعتقادى خواهد شد»، به یاد سخنان حاج شیخ علی (یکی از شخصیت های رمان همسایه ها، اثر زنده یاد احمد محمود) افتادم! طنز روزگار اینکه هر دو هم حاج شیخ علی هستند! قسمتی از رمان را عینا برایتان می نویسم. بخوانید و شباهت های این دو شخصیت را ببینید.

...

حاج شيخ علي به مخده لم مي دهد

- اوسا حداد، خالد درس ميخونه؟

- بله آقا مدرسه ميره.

حاج شيخ علي شربت بيدمشك را مزه مزه مي كند و مي گويد

- كلاس چندمه؟

پدرم مي گويد

- از دولتي سر شما، كلاس چارمه آقا

- حمد و سوره رو مي تونه بي غلط بخونه؟

- قربانت برم آيت الكرسي رو هم بي غلط مي خونه.

حاج شيخ علي شربت بيدمشك را سر مي كشد و مي گويد.

- خب، پس ديگه بسه.

- يعني ديگه مدرسه نره؟

- اوسا حداد، مرد اونه كه وختي با پنجه بزني رو گرده ش، گرد و خاك بلند شه... مثه خودت، مؤمن و با خدا.

پدرم جا به جا مي شود و باز مي گويد

- يعني ميفرمايي كه...

- بله اوسا حداد، درس زياد، آدمو سر به هوا مي كنه.

...

چرا خامنه ای از شک کردن مردم هراس دارد! چون مطمئن است که مرحله پس از شک قطعا مخالفت با آنهاست