ایران آزاد
ایران آزاد
به دنبال مطرح شدن شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» در تظاهرات چهلم شهدای جنبش، میرحسین موسوی در گفتگویی با سایت قلم نسبت به این گونه شعارها واکنش نشان داد. در قسمتی از این گفتگو آمده است: «...شعارهایی مورد حمایت راه سبز میلیونی مردم است که فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی نرود. خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد...»
میرحسین موسوی بنا به راهبردی که اتخاذ کرده است که همانا مبارزه قانونی با قانون شکنان و متقلبان و حامیانشان می باشد، قطعا محذوریت هایی دارد. حال دلیل اتخاذ این راهبرد هر چه باشد مهم نیست، مهم این است که مردم کوچه و بازار چندان تمایلی به استدلال های روشنفکر مآبانه و پیچیده کردن موضوع ندارند. آنها خیلی روشن و واضح می بینند که خامنه ای(ولی فقیه) در حقشان ظلم کرده است و جانب متقلبی همچون احمدی نژاد را گرفته است. مراجع ریز و درشت قم هم (به جز استثناهایی انگشت شمار) از وی حمایت کرده اند. این مردم 50 روز تحمل کردند. از احمدی نژاد متقلب قطعا انتظاری جز این نداشتند اما شاید در انتظار تجدیدنظری از جانب خامنه ای بودند. عده ای هم بسیار خوشبینانه امید به اقدامات مراجع قم داشتند. اما خبری نشد. بنابراین بسیار بدیهیست که با خود می گویند: «اگر اسلام این است پس ...َم توش».
این اقدام مردم نشان داد که آنها گاهی ممکن است خود پیشروتر از لیدرهایشان باشند. و مرزو خط قرمز تعین شده از جانب لیدرها را نپذیرند. این شعار به عنوان اولین هشدار فراگیر به خامنه ای و مراجع مذهبیست که بدانند زمان سریع می گذرد و دیر نیست که قاطبه مردم کاملا از دین برگردند. اگر به خود نیایید فردا ممکن است فرصتی نباشد. تنها به مریدان اطراف خود نگاه نکنید و بدانید که همه مردم مانند آنها فکر نمی کنند.