ایران آزاد
ایران آزاد
بار دیگر موضوع پدر احمدی نژاد (معروف به ا.ن) ، و این بار توسط خودِ وی، مطرح شد! و این بار هم مسئله ابهام آمیز پدر احمدی نژاد در هاله ای از ابهام باقی ماند!
راستی چرا این موضوع هیچگاه روشن نمی شود؟ مسئله تعویض نام خانوادگی «اَ.ن» نیز به این ابهام دامن می زند!