ایران آزاد
ایران آزاد
به نقل از تابناک، سخنگوی شورای نگهبان از تشکیل یک هیئت ویژه پنج نفره متشکل از آقایان ابوترابی، دری نجف آبادی، حدادعادل، ولایتی و رحیمیان که به اتفاق نمایندگان کاندیداها به بررسی شکایات مربوط به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری می پردازند، خبر داد و جالب اینکه شیخ اصلاحات از این حرکت شورای نگهبان استقبال کرده و از تعیین نماینده خود برای حضور در این هیئت ویژه خبر داده است.
با نگاهی به اعضای این هیئت مشخص است که همه اعضای آن از جناح راست و دارای سابقه روشنی در مقابله با دموکراسی و مردمگرایی هستند و خود یک طرف دعوا بوده و صلاحیت شرکت در چنین هیئتی را ندارند. دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات در زمان قتلهای زنجیره ای، حداد عادل، از بستگان خامنه ای که خود با تقلب و دوپینگ شورای نگهبان وارد مجلس ششم شد، ابوترابی، عضو هیئت رئیسه مجلس در دوره هایی که اکثریت مجلس از جناح راست بوده اند، ولایتی، مشاور و پادوی رهبری که خود قبلا انتخابات را علنا تائید کرده است، و رحیمیان، که منصوب رهبر در ارگان های مختلفی بوده است! آیا شیخ اصلاحات حقیقتا به این اقدام شورای نگهبان خوشبین است؟ آیا واقعا کروبی خونِ "ندا"ها را به این راحتی وجه المصالحه این بازی سیاسی قرار می دهد؟ در اینصورت کل اقدام آقای کروبی در این ماجرا از آغاز تا پایان زیر سوال خواهد رفت. این اقدام خیانتی بسیار بزرگ به مردم ایران خواهد بود. امید که موسوی هم به این راحتی در این دامِ خامنه ای و شرکا گرفتار نشود و خونِ شهدای این جنبش به این بهای اندک پایمال نشود.
آقای کروبی! مگر تو نبودی که در مناظره از موسوی پرسیدی که آیا تا آخر خط می ایستد؟! به این راحتی جا زدی؟!!!