ایران آزاد
ایران آزاد
تابناك در خبری نوشته است که پيامك هاي دروغی مبنی بر ترور سلمان رشدي در بین مردم منتشر شده که فقط شوخي ١٣ بوده است و انتشار این شایعه را نشان از مشتاقي جامعه ايران اسلامي براي هلاكت اين نويسنده مرتد دانسته است.
صحت و سقم ادعای تابناک مبنی بر انتشار این شایعه برای نگارنده که این شایعه را در چند سایت از این دست دیده، نامعلوم است! اما با فرض صحت، آیا می توان آن را دال بر اشتیاق جامعه ایران در شنیدن چنین خبری دانست؟! به عنوان یک شهروند ایرانی تا کنون حتی یک نفر را ندیده ام که برای این موضوع اهمیتی حتی درجه چندم قائل باشد!
آیا در صورت صحت انتشار این شایعه، نمی توان آن را ناشی از تلقی مردم از مضحک بودن این مسئله و این که این موضوع می تواند دستاویزی برای یک شوخی قرار گیرد، باشد؟
1 پیام:
Anonymous مهران فرموده است
دوست محترم و هم رزم عزیز

پیشنهاد میکنم که در وب سایت خودتان یک لینک به کتاب بسیار مستند شادروان علی‌ داشتی "۲۳ سال" بدهید. به نظر این حقیر هر ایرانی باید ۳ کتاب در خانه خود داشته باشد. این سه کتاب او را از دشمنان وطن، فکر و خرافات دور خواهد کرد.

۱. شاهنامه

۲. حافظ

۳.کتاب ۲۳ سال

ممنونم

پیام شما؟…