ایران آزاد
ایران آزاد
احتمالا پدرِ عزیزِ زهرا از آن لباده از زمان کودکی ( بعنوان قنداق) تا سن ٤٠ سالگی(به عنوان لباده) استفاده می کرده و پس از آن مادر مقام عظما از آن لباده برای عزیز و عزیزان زهرا «چیز» درست می کرد!
1 پیام:
Anonymous روزبه فرموده است
بقول گوبلز، دروغ هرچه بزرگ تر، اثرش بیشتر. خدا را شکر که دماغمان بر اثر دروغ گفتن مثل پینوکیو دراز نمیشود و گر نه ....خودتان میدانید باقی اش را...روزبه آبادان

پیام شما؟…