ایران آزاد
ایران آزاد
ایشان معلوم نفرموده اند «اواخر دوره تابستان يعنى كلاس پنجم و ششم» یعنی چی؟! لکن به نظر می رسد مقام عظمای ولایت دبستان را از یک عید نوروز و اول فروردین شروع کرده اند و هر ماه یک کلاس خوانده اند تا اینکه اواخر دوره تابستان به کلاس پنجم ششم رسیده اند! مقام ولایت البته دارای نبوغی بی نظیر بوده اند و این مورد از ایشان امری عادیست! اما اینکه فرموده اند «... به هندسه هم بخصوص علاقه داشتم...» هم البته برای مقام عظما در دوره دبستان چیز زیادی نیست. ایشان در دوره دبستان، هندسه که سهل است، احتمالا جبر و آنالیز حقیقی و مختلط و هندسه دیفرانسیل و ... را هم خوانده اند اما ابراز علاقه مخصوص ایشان به هندسه از آن روی بوده است که جدیدا اصل پنجم هندسه اقلیدسی به این صورت تغییر کرده است که : «دو خط موازی هیچگاه همدیگر را قطع نمی کنند مگر به اذن مقام عظمای ولایت»!
3 پیام:
Anonymous مهران فرموده است
هر وقت حرفها یا عکسها این "رهبر" را میشنوم یا میبینم، نا خوداگاه مصرع "تفو بر تو‌ای چرخ گردون تفو" به ذهنم می‌‌آید. واقعا که از کجا به کجا آمده ییم. این روضه خون که یک تومن میگرفت و روضه میخواند حالا شده آقای رهبر. آیا لیاقت ما ایرانیها این است؟

Anonymous ابراهیم فرموده است
عزیز من ایشان اواخر دوره دبستان را گفته اند که در آن موقع 6 کلاس بوده است. بهتر است شما منبعتان را ذکر کنید که در آن تابستان نوشته است تا ما هم بفهمیم این دستکاری از کجا آمده است.
در ضمن آن زمان در کلاس 6 دبستان هندسه داشته اند. برای اینکه به وی گیر بدهی، بهتر از به جای چیزهای پیش پا افتاده کمی فسفر بیشتری بسوزانی...

Blogger ایران آزاد فرموده است
جناب ابراهیم خان! منبع همان لینک داده شده است! شما هم بهتر است به جای فسفر زیادی سوزاندن، فقظ یک کلیک کنی!
در ضمن مطلب فوق با این مطلب که در آن زمان در دوره ابتدایی درس هندسه داشته اند تناقضی ندارد.کجای این مطلب به این موضوع اشاره دارد که در دوره دبستان درس هندسه وجود نداشته است و یا نمی تواند داشته باشد؟ اصلا حتی قبل از دبستان هم می شود کودکان را با مفاهیم و اشکال هندسی آشنا کرد!

پیام شما؟…