ایران آزاد
ایران آزاد
مژده به عاشقان ولایت به ویژه گویشوران به زبانهای ژاپنی ، سواحیلی و هوسایی ! سایت رهبر معظم به زبان های ژاپنی و هوسایی و سواحیلی هم راه اندازی شد و زین پس گویشوران به این زبانها هم می توانند از محتویات این سایت مستفیض گردند. خصوصا می توانند بدانند که «اگر بر روى حشفه هيچ مقدارى از غلاف كه قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، ختنه‏ى واجب موردى ندارد
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
کس خار خامنه ای .تازه برایتان بگوییم خامنه ای در بچه گیهاش کون هم میداده.برای اطلاع از این خبر به روستای محل تولد این رهبر کونی مراجعه کنید واز اهالی آن روستا در مورد این مطلب سوال کنید .

پیام شما؟…