ایران آزاد
ایران آزاد
بر خلاف آنگونه که گفته می شود تعدد نامزدهای جناح اصلاح طلب نمی تواند خودزنی باشد؛ چرا که اصولا به نظر نگارنده با توجه به شرایط موجود و در صورتی که جو جامعه تکان اساسی نخورد، هیچکدام از نامزدهای اصلاح طلب (حتی خاتمی) پتانسیل جلب آرای مردم را در همان مرحله اول انتخابات نخواهند داشت.* تعدد نامزدهای اصلاح طلبان می تواند جمعیت بیشتری از مخالفان احمدی نژاد را از جناح های مختلف به صحنه رای گیری بکشاند و در نتیجه باعث کاهش درصد آرای احمدی نژاد در مرحله اول انتخابات خواهد شد و سبب آن می شود که احمدی نژاد مستقیما در مرحله اول رای نیاورد و قطعا این تعدد نامزدها در نتیجه مرحله دوم انتخابات اگر تاثیر مثبت برای اصلاح طلبان نداشته باشد (که قطعا دارد) تاثیر منفی هم نخواهد داشت.
* اینکه گفته می شود که سفر شیراز خاتمی موفق بوده یا مردم در یاسوج شعار مرگ بر سیب زمینی می دادند و یا ... همه تبلیغات مبالغه آمیز اصلاح طلبان است. اگر کسی در بطن جامعه باشد می داند که مردم درحال حاضر انگیزه کافی برای شرکت در انتخابات را ندارند و از عملکرد خاتمی هم که با فرصت سوزی موقعیت های گذشته را به باد فنا داد راضی نیستند. دوم خرداد تکرار شدنی نیست. اصلاح طلبان باید این رویا را فراموش کنند!