ایران آزاد
ایران آزاد
جناب مهدوی کنی در واکنش به شخصیت های نظام افاضه فرموده است: « مردم به نان و آب نياز دارند نه به فحش و ناسزا .» بیچاره ما مردم ایران که بی شخصیت هایی مانند تو و خامنه ای و احمدی نژاد و لاریجانی و ... شخصیت های ملی مان شده اند!
مگر مردم ایران انسان نیستند و یا شخصیت ندارند که حتی پس از تحمل آن مصیبت ها باید توسط شخصیت(!) هایی مانند لاریجانی به لجن کشیده شوند؟! آیا شخصیتی(!) مانند لاریجانی می فهمد اینکه انسان به جایی برسد که تصمیم به خودسوزی بگیرد یعنی چه که اینگونه بی محابا یک انسان را متهم می کند؟! آیا می فهمد که آن شخص هم می توانست مانند تو و امثال تو دست به دزدی بزند و مال مردم را بالا بکشد و خون آنها را به شیشه کند و در نهایت هم در اوج دنائت و پستی آنها را متهم کند؟!