ایران آزاد
ایران آزاد
من هر چه فکر می کنم انگیزه دانشجویان را از مخالفت با دفن شهیدان در دانشگاه نمی فهمم! آن جوانی که جانش را برکف نهاده و برای دفاع از کشور و مردمش به جنگ رفته و شهید شده آیا سزاوار تکریم نیست؟! چرا این دانشجویان امروزی این موضوع بدیهی را درک نمی کنند که آن بسیجی که جانش را بر کف نهاده بود مانند بسیجی امروزی برای پست و مقام و مال و منال بسیجی نشده بود! (که البته به هیچ عقل سالمی جور نمی آید که یک انسان برای پست و مقام و سهمیه دانشگاه جانش را به خطر بیندازد). می گویند که از آنها برای حفظ حکومت بهره برداری سیاسی کرده اند، به فرض که چنین باشد، آن جوان جان بر کف چه تقصیری داشته است؟! می گویند آنها جنگ طلب بوده اند! شاید هنوز برخی به یاد داشته باشند که می گفتند از رحم جسد یک دختر ایرانی در مناطق جنگی که مورد تجاوز سربازان عراقی قرار گرفته بود چندین کیلو ... بیرون آورده اند! اگر شما هم می شنیدی می توانستی بی تفاوت باشی؟! شاید دروغ می گفتند اما آن جوان ساده دلی که چنین دروغی در قاموسش معنایی نداشت و آن را باور می کرد چه تقصیری داشت؟! می گویند دانشگاه را می خواهند تبدیل به گورستان کنند! چرا گورستان؟! اتفاقا این اوج معنای زندگیست که یاد و خاطره آن دلیرمردان را، که زندگی را برای همنوعان خود با سرافرازی خواستند، زنده نگه داریم. می گویند از نام بسیجی سوء استفاده می شود! چرا ما گذاشته ایم که چنین سوء استفاده ای بشود؟! اگر شعار نمی دادیم "توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد" و بیش از حکومت بسیجیان و بازماندگان جنگ را تکریم می کردیم مگر حکومت جرات داشت چنین سوء استفاده ای بکند؟! این حربه ای بود که خود ما بدست حکومت داده ایم. می گویند در آلمان و فرانسه چنین می کنند و چنان می کنند و شهدایشان را به دانشگاه ها نبرده اند و ... این چه منطقیست که چون آنها نکرده اند ما هم نکنیم و اگر آنها کرده بودند ما هم بکنیم؟! شما که شعار استقلال می دادی کجای این منطق با استقلال فکری یک انسان بالغ جور در می آید؟ (جناب دکتر ملکی! من برای شما احترام قائلم اما از شما می خواهم که کمی سنجیده تر حرف بزنید و اگر به دلیل کهولت و ... در جریان مسائل جاری جامعه نیستید، حداقل کمتر مصاحبه بفرمائید!)
ای جوان دانشجو! آن بسیجیانی که جانشان را برکف نهاده بودند امروز گوشه زندان افتاده اند و یا در بهترین حالت به کنج عزلت خزیده اند و گاه به دلیل عدم توانایی در تامین مخارج زندگی و دارو و درمانشان دست به خودسوزی می زنند! بسیجی و آنهایی که شهید شده اند از قماش اینهایی نیستند که امروز بر بزرگترین بنگاههای اقتصادی و صنعتی کشور دست انداخته اند و خون کارگران بیچاره را به شیشه می کنند! تو اگر احساس دلاوری و شجاعت می کنی خودمحوری های خامنه ای را به نقد بکش! کمی به هموطنانی بیندیش که در فقر فلاکت می سوزند! به آن همکلاسی ات بیندیش که چرا خود را در دانشگاه آتش زد؟! از رئیس و نماینده مجلست بخواه که در اوج دنائت و پستی ، برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، یک قربانی این حکومت را به اعتیاد و ... متهم نکند!