ایران آزاد
ایران آزاد
میزان فعالیت های افراد یک جامعه در ویکی پدیا را می توان به عنوان یک شاخصه آن جامعه در تمایل افراد آن در به اشتراک گذاشتن دانسته هایشان تلقی کرد. آیا ما فارسی زبان ها، در مقایسه با دیگر جوامع، چقدر تمایل داریم که دانسته هایمان را به اشتراک بگذاریم؟
با نگاهی به صفحه اول ویکی پدیا مشاهده می کنیم که ویکی پدیای لهستانی با ۵٢ میلیون لهستانی زبان دارای ۵٨٠٣٧٧ مقاله، ویکی پدیای فنلاندی با ٦ میلیون فنلاندی زبان دارای ١٩٤٢۵٩ مقاله، ویکی پدیای سوئدی با ٩ تا ١٠ میلیون سوئدی زبان دارای ٣٠٦٧٩٣ مقاله، ویکی پدیای چکی با ١٢ میلیون چک زبان دارای ١١٩٦۵۵ مقاله ، ویکی پدیای دانمارکی با ٦ میلیون دانمارکی زبان دارای ١٠٣٢۵٧ مقاله ، ویکی پدیای اسلواکی با ٦ میلیون اسلواکی زبان دارای ١٠۵٤١٦ مقاله و ...هستند و در مقایسه اگر به ویکی پدیای فارسی مراجعه کنیم می بینیم که با وجود بیش از ۵٦ میلیون فارسی زبان تنها ۵۵٨٤٢ مقاله دارد! و این یعنی به عنوان مثال لهستانی ها بیش از ١١ برابرفارسی زبانان ، فنلاندی ها بیش از ٣٢ برابر و... در نوشتن در ویکی پدیا فعالند!
چه دلایل و بهانه هایی برای این کوتاهی ایرانیان می توان ذکر کرد؟ شاید بتوان گفت عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت (در مقایسه با فنلاندی ها و سوئدی ها و ...) یک دلیل باشد. البته این شاید تا حدی پذیرفتنی باشد و با وجود دسترسی گسترده تر ایرانیان به اینترنت قطعا این آمار بالاتر می رود اما اگرمنصفانه قضاوت کنیم کار در ویکی پدیا به اینترنت پرسرعت نیاز ندارد و دسترسی ایرانیان به اینترنت (سوای از کیفیت و سرعت آن) در مقایسه با فنلاندیها قطعا ١ به ٣٢ نیست! نکته دیگر اینکه فرضا اگر آمار جستجوی کلیدواژه های مربوط به سـکس را مقایسه کنیم خواهیم دید که این آمار در ایران به مراتب بیش از فنلاند است! پس این بهانه پذیرفتنی نیست!
دلیل دیگر شاید گرفتاریها و مشکلات اقتصادی ایران باشد که به مردم فرصت چنین فعالیتی را نمی دهد اما این دلیل هم اگر چه در نگاه اول معقول به نظر آید اما تاثیر آن قابل توجه نیست. چرا که به عنوان مثال میزان توجه به مُد ، آرایش ، تماشای مسابقات فوتبال ، پی گیری نتایج بوندس لیگا(!)و... (به عنوان پارامترهایی در سنجش پرداختن مردم به مسائلی که نیاز اولیه محسوب نمی شوند) در ایران بیش از کشورهایی مانند فنلاند است! از طرفی کشورهایی مانند اسلواکی و لهستان هم دارای وضعیت اقتصادی خوبی نیستند!
دلیل دیگر هم شاید درصد کمتر افراد باسواد در ایران باشد که البته آن هم حداکثر باید تاثیر چند درصدی داشته باشد نه چندصد یا چندهزاردرصدی!
لذا به نظر نگارنده این تفاوت معنادار آماری واقعا بیانگر ویژگیهای متمایز ما ایرانی هاست. این ویژگی شاید مربوط به فردگرایی و عدم تمایل به فعالیت های گروهی و خود محور بینی در ایران باشد. متاسفانه ما فقط در پی آنیم که به قول معروف خر خودمان را و آن هم فقط در لحظه حاضر از پُل بگذرانیم! مرتب شعار می دهیم که بنی آدم اعضای یکدیگرند اما آیا چقدر برای حل مشکلات همنوعان مان تلاش می کنیم؟! دگران کاشتند و ما خوردیم، ما چقدر کاشته ایم تا دگران بخورند؟ آیا هیچ گاه فکر کرده ایم که اگر امروز یک ویکی پدیای کامل تری داشتیم خود و فرزندان و هم میهنان مان و همه ایرانیان چقدر در دسترسی آزاد به اطلاعات راحت تر بودیم؟!