ایران آزاد
ایران آزاد
خبرگزاری فارس در مورد اعتراضات دانشجویی دانشگاه تهران، نوشته است: "... در ميان تجمع كنندگان كه حدود ۱۵۰ نفر تخمين زده مي‌شود، دانشجويان افراطي برخي دانشگاه ها از جمله دانشگاه اميركبير، علامه و خواجه نصير به چشم مي خورند...!" (به نظر می رسد که فارس بوق استکبار در ایران شده است که با سیاه نمایی این جمعیت کم را ۱۵۰ نفر ذکر می کند اما از آزادی و دموکراسی در ایران آزاد امروز در زیر سایه ولی فقیه غافل مانده است!) این بار دانشجویان معترض، عوامل امپریالیسم آمریکا و جاسوسان سیا و موساد در ایران قلمداد نشده اند، که از دلارهای آمریکایی تغذیه می شوند! این خبرگزاری در توصیف آنها نوشته است: "... اعضا دفتر طيف غيرقانوني تحكيم وحدت و عناصر چپ و ماركسيست..." که البته عناصر چپ و مارکسیست را دیگر نمی توان به آمریکا منتسب کرد! مگر آنکه این مزدوران آمریکا در ایران دلارهای آمریکایی را گرفته باشند و در یک چرخش ۱۸۰ درجه ای به آمریکا هم نارو زده و مارکسیست شده باشند! برای دیدن عکس های بیشتر از این ۱۵۰ نفر می توانید اینجا و اینجا را ببینید! همچنین می توانید دو فیلم هم از این ۱۵۰ نفر اینجا و اینجا ببینید!