ایران آزاد
ایران آزاد
با رجوع به تصویر نامه مزبور، نه در متن نامه مطلب محرمانه ای مشاهده می شود و نه در عنوان آن بر محرمانه بودن آن اشاره ای شده است و از طرفی با توجه به عنوان نامه (مقررات و شرایط تردد بانوان محترم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) واضح است که مخاطب آن عموم مردم و حتی ارباب رجوع می باشد و لذا این نامه باید در دسترس عموم قرار می گرفت و اصلا آن اداره وظیفه داشته است که خود به انتشار آن اقدام کند تا مثلا ارباب رجوعی که به قصد مراجعه به آن اداره از خانه بیرون می آید، بداند که چه لباسی بپوشد! و مثلا از پوشیدن مقنعه سفید!(به دلیل تند و زننده بودن!!!) خودداری کند تا در ورود به آن ادره دچار مشکل نشود! حال که دیگران این وظیفه را انجام داده اند آن اداره باید از آنها قدردانی کند نه آنکه شاکی باشد!
وی در مورد زمان ابلاغ اين نامه گفته است: " اين بخشنامه دو سال قبل از سوي وزارتخانه به ما اعلام شد و در سال گذشته نيز رئيس اداره شهرستان كرمان آن را به مجموعه خود ابلاغ كرد." با این حساب این اداره کل در ابلاغ یک بخشنامه وزارتی یک سال و اندی تاخیر داشته است که باید پاسخگوی این اهمال کاری کارکنانش باشد!!!
وی همچنین گفته است: ساير انتشاردهندگان اين نامه نيز در دستور پيگرد حقوقی توسط اداره ارشاد استان قرار دارند.
وی که از «پیگرد حقوقی» سخن گفته است، باید بداند که اگر سخن از قانون و حقوق باشد، نخست باید وضع کنندگان چنین بخشنامه هایی، که براحتی حقوق اولیه شهروندان را زیر پا می گذارند، مورد پیگرد قرار گیرند و محاکمه شوند.
در ام القرای جهان اسلام، شخصی با داشتن سابقه ازاله بکارت به وزارت کشور می رسد و شخصی هم به دلیل انتشار یک نامه عمومی که دانستن آن برای عموم مردم ضروری بوده است، از سوی وزارت فرهنگ اسلامی مورد پیگرد حقوقی قرار می گیرد!