ایران آزاد
ایران آزاد
بنا به فتوای خمینی چند چيز در غذا خوردن مستحب است: ... ششم: با سه انگشت‏يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد... دوازدهم: انگشتها را بليسد... چهاردهم: آنچه بيرون سفره مى‏ريزد جمع كند و بخورد... شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد...
ظاهرا در شرع اسلام فرض بر این است که انسان فقط باید با انگشت غذا بخورد و مستحب است که با سه انگشت و یا بیشتر غذا بخورد و کارد و چنگال و قاشق هم در شرع مبین اسلام جایگاهی ندارند! ضمنا مومنین فراموش نکنند که انگشتها را حتما بلیسند!
ضمنا چند چيز هم در غذا خوردن مكروه است: .. هفتم:پاره كردن نان با كارد... دهم: پوست كندن ميوه. يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.
در مورد میوه هیچ استثنایی ذکر نشده است و لذا میوه هایی مانند کیوی و پرتقال و نارنگی و گریپ فروت و حتی هندوانه و خربزه هم باید کامل و با پوست و هسته و کلیه محتویات میل شوند و چیزی از آنها بیرون ریخته نشود.
ضمنا در همه این احکام حکمت هایی نهفته است که سالها و شاید قرنها باید بگذرد تا علوم جدیده به این حکمت ها واقف شود و اصلا شاید تا ابد هم نشود!
مومنین عزیز فراموش نکنند که نان را با کارد نبُرند که کراهت دارد ولی اگر جهت اصلاح امور مسلمین و خدمت به مسلمین، ازاله بکارت کردند و یا مدرکِ دانشگاه آکسفورد را جعل کردند ایرادی ندارد!