ایران آزاد
ایران آزاد
البته احتمالا بیمارستان پارسیان یک بیمارستان خصوصیست و در این صورت صاحبان آن در مورد ارائه خدمات رایگان به هر کسی که دوست دارند صاحب اختیارند، اما اگر می خواهند از این موضوع برای تبلیغات استفاده کنند باید بدانند که این تبلیغ بسیار مضحک است! آیا هنر مندان سر شناسی مانند مرحوم خسرو شکیبایی در تامین مخارج بیمارستانی اش با مشکل مواجهند؟ قطعا چنین نیست. و اگر چنین نیست قصدِ مسئولین این بیمارستان از این خدمات به جز یک تبلیغِ لوس و بی مزه چه می تواند باشد؟ آیا چنین هزینه ای را نمی توانند در مواردی خرج کنند که اشخاصی به لحاظِ مشکلات مالی جانشان و سلامتی شان در معرض خطر است و بارها شنیده ایم و شنیده اید که فلان معلم یا فلان کارگر و ... بخاطر نداشتن پولِ نقد، حتی در وضعیت اورژانسی، توسط فلان بیمارستان پذیرش نشد و بدین جهت جانش را از دست داد؟!
2 پیام:
Anonymous دوست فرموده است
با سلام خدمت دوست گرامي و ارجمند
مطالب شما را مطالعه نمودم و از افكار و ايده هاي آگاهي بخش و روشن شما بهره مند شدم.
بدليل موقعيت شغلي كه دارم در پي اين هستم كه بر اساس يك همه پرسي گسترده, نظرات عموم مردم در رابطه با معظلات اجتماعي بخصوص وضعيت جوانان (چه از نظر اجتماعي, روحي, سياسي, حقوقي و ...) نظرات را جمع آوري كرده و بر پايه آنها گزارشي تهيه كنيم تا در مطبوعات و برنامه هاي مختلف استفاده كنيم. برايمان بسيار مهم است كه اين گزارشات بر اساس افكار و نقطه نظرات و ضحبتهاي خود مردم باشد به همين دليل از تمامي اقشار و به اشكال مختلف اين همه پرسي را انجام ميدهيم.
از اونجا كه نوشته هاي را مطالعه كردم و چندين بار براي تهيه گزارشات ديگر, نظرات و خبرها و مواضع شما كمك كننده بود در صورت امكان در رابطه با موضوعاتي كه دنبال ميكنيم مايلم نظر عام شما را بدانم و خوشحال مشوم در اين زمينه همكاري داشته باشيم

موفق و پيروز باشيد
taranom89@gmail.com

Anonymous دوست فرموده است
با سلام خدمت دوست گرامي و ارجمند
مطالب شما را مطالعه نمودم و از افكار و ايده هاي آگاهي بخش و روشن شما بهره مند شدم.
بدليل موقعيت شغلي كه دارم در پي اين هستم كه بر اساس يك همه پرسي گسترده, نظرات عموم مردم در رابطه با معظلات اجتماعي بخصوص وضعيت جوانان (چه از نظر اجتماعي, روحي, سياسي, حقوقي و ...) نظرات را جمع آوري كرده و بر پايه آنها گزارشي تهيه كنيم تا در مطبوعات و برنامه هاي مختلف استفاده كنيم. برايمان بسيار مهم است كه اين گزارشات بر اساس افكار و نقطه نظرات و ضحبتهاي خود مردم باشد به همين دليل از تمامي اقشار و به اشكال مختلف اين همه پرسي را انجام ميدهيم.
از اونجا كه نوشته هاي را مطالعه كردم و چندين بار براي تهيه گزارشات ديگر, نظرات و خبرها و مواضع شما كمك كننده بود در صورت امكان در رابطه با موضوعاتي كه دنبال ميكنيم مايلم نظر عام شما را بدانم و خوشحال مشوم در اين زمينه همكاري داشته باشيم

موفق و پيروز باشيد
taranom89@gmail.com

پیام شما؟…