ایران آزاد
ایران آزاد
البته وی امام جمعه پايتخت ام القرای جهان اسلام و منصوبِ رهبر شيعيان جهان و نايب امام زمان است! و قطعا واجد شرطِ عدالت، كه از شرايط لازم براي هر امام جماعتيست! با اين اوصاف اين سخن وي قطعا يك تهمت و يا حتي يك سوءِ ظن(كه هر دو از گناهان كبيره هستند) نيست كه وي عامدانه مرتكب شده است و قطعا از ارتباط متحصنين مجلس ششم با كنگره آمريكا با استدلالات و مستندات روشن و كافي آگاه است. اما چرا وي اين مستندات و اطلاعات خود را عيان نمي كند تا خائنين(؟!) و مزدوران آمريكا را سيه روي سازد؟ آيا اينكه از مستندات خيانت مزدوران آمريكا آگاه باشي و آن را اعلام نكني، خود خيانت محسوب نمي شود؟!!! بنا برا اين بايد گفت كه جناب احمد خاتمي يا فاقد شرايط حتي يك امام جماعت ساده (چه رسد به امامت جمعه تهران) است و يا خود خائن درجه يكي است كه با اطلاع از مستندات مزبور، از ارائه آن استنكاف مي ورزد! (يا هر دو!)
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…