ایران آزاد
ایران آزاد
دانشگاه امام صادق كه محل پرورش نخبگان[!] سياسي ايران است(جناب جليلي، ديپلماتِ معروفي كه در بحثِ آب نبات و دُرِ غلتان و نيشگون، اخيرا جايگزين لاريجاني شده است فارغ التحصيل همين دانشگاه است!) داراي كادر مديريتي جالبيست! پدر رئيس دانشگاه و دختر (به مدت 15 سال) معاونت آموزشي دانشگاه! اگر به سوابق دختر خانم نظري بيفكنيم نتايج جالبتري بدست مي آيد! وي كه متولد 1340 و هنوز دانشجوي دكتراي همان دانشگاه است، داراي سابقه 15 ساله معاونت آموزشي است! با توجه به تعطيلي دانشگاه ها تا سال 62 (انقلاب فرهنگي!) چگونه ممكن است وي مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس گرفته باشد و دانشجوي دكترا هم بوده باشد و 15 سال هم در سمتِ معاونت آموزشي دانشگاه خدمت كرده باشد ضمنا مشاغل ديگري هم (مانندِ عضويتِ هيئتِ علمي، رئيس گزينش واحد خواهران، مديريت گروه فقه واحد خواهران، عضو هيأت تحريريه نشريه نداي صادق، 6 سال خدمت در آموزش و پرورش در سمت مربي تربيتي ـ دبير ـ معاون و مدير و ... ، مديرمسؤول نداي صادق، راهنمايي تعداد 8 پايان نامه در حوزه فقه و حقوق اسلامي داشته باشد و همچنين بيش از 15 كتاب و مقاله و ترجمه هم در كارنامه خود داشته باشد و ...
حتي اگر فرض كنيم كه آقازاده محترمه! با مدرك ليسانس به معاونت آموزشي دانشگاه رسيده است و 15 سال معاونتِ آموزشيِ وي همزمان با دانشجويي وي در مقاطع بالاتر بوده است(تصور كنيد كه فردي معاون آموزشي دانشگاهي باشد كه خودش دانشجوي همان دانشگاه است!)، باز هم جمعِ اعداد 15 سال سابقه آموزشي و حداقل 4 سال دوره ليسانس و 6 سال خدمت در آموزش و پرورش با سالِ 62 رقمي بدست مي آيد كه مربوطِ به آينده است!
وقتي پدر آنچنان نابغه اي باشد كه بعنوان دبير شوراي امنيت ملي، از انفجارِ شوراي امنيت ملي جانِ سالم به در مي برد، دختر هم اينچنين نابغه اي از آب در مي آيد!
واقعا اين دختر خانمِ جنابِ آيت الله از نوابغ روزگار است كه متاسفانه قدرش شناخته نشده است!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…