ایران آزاد
ایران آزاد
به نقل از رجا نيوز، كوچك زاده در جلسه هفتگي انصار حزب الله گفته است: ... آقاى توسلى، اى كسى كه سال‏ها در كنار امام بودى شش ماه نگذشته است كه بنده دست تو را بوسيدم و گفتم چون اين دست سال‏ها به بدن امام خورده آن را مى‏بوسم... از لحن اين جملات چنين بر مي آيد كه تماس دست آقاي توسلي با بدن امام از نوعي ويژه بوده است والا مثلا اگر از نوع دست دادن معمولي بود مي گفت «... چون اين دست ها در دست امام بوده است...» آقاي كوچك زاده! آن دست به كجاي بدن امام خورده است؟ مگر خداي ناكرده آقاي توسلي و امام انحراف جنسي داشته اند؟!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…