ایران آزاد
ایران آزاد
مقاله ای را تحت عنوان «غيبت معنادار ياران هاشمی» در سايت عصر ايران مي خواندم كه به نظرم رسيد كه اين نوشته برايم آشناست! با كمي فكر كردن يادم آمد كه امروز صبح شبيه آن را به قلم حميد احدي در سايت روز، با عنوان «غيبت ياران هاشمی» خوانده ام! با مراجعه مجدد به آن دريافتم كه خيلي ناشيانه جملاتي از اول و آخر مقاله عوض شده و بدونِ هيچ گونه اشاره اي به مقاله و بي نام و نشان در سايت عصر ايران منتشر شده است! تصميم گرفتم كه عباراتي از اين نوشته را در گوگل جستجو كنم و نتيجه جالبتري بدست آمد! با جستجوي عبارت "هاشمي براي کاهش فشارها و انتقادات تصميم گرفته است" به يك نوشته مشابه ديگر هم رسيدم! شخصي به نام احمد رضايي در وبلاگي بنام پارلمان هشتم مطلبي به نام آنان را چه شد که نیامدند؟ نوشته است و جالب آنكه وي در ابتداي نوشته اش نامِ ايرج جمشيدی را ذكر كرده است كه ظاهرا به عنوان منبع مي باشد! لذا به نظر مي رسد كه اگر مطلب بيشتر دنبال شود نتايج جالبتري هم بدست آيد اما بنده ديگر وقت و حوصله پيگيري بيشتر نداشتم!
واقعا چرا يك سايت خبري كه كلي ادعا دارد چنين بي اخلاقي هايي را مرتكب مي شود؟ آيا مثلا اگر سايت عصر ايران اين مطلب را نمي نوشت كسي به آن ايرادي مي گرفت و آيا مسئولان اين سايت نمي دانند كه در دنياي امروز ارتباطات، كشف چنين مواردي به راحتي آب خوردن است؟!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…