ایران آزاد
ایران آزاد
بحث شیرینِ [!] تبرج و امنیت اجتماعی، خانم فاطمه رهبر را به میدان مباحثه کشاند! وي افاضه فرموده است که "...همه این‌ها در زمان دولت هشتم و ریاست جمهوری آقای خاتمی اتفاق افتاده، اما امروز آقای احمدی نژاد را محکوم می کنند که بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری این قوانین را تصویب کردند که این ها فقط شایعاتی، برای بد جلوه دادن چهره دولت نهم است..."این بدان معناست که خانم رهبر (خواسته یا ناخواسته!؟) بر نامطلوب بودن روش نیروی انتظامی صحه گذاشته اما برای آنکه درجدال بین دولت و نیروی انتظامی(که هرکدام مسئولیت آن را به گردن دیگری می اندازد!) نه سیخ بسوزد و نه کباب، مسئولیت آن را به گردن خاتمی انداخته است که نه سیخ است و نه کباب! و دستش از همه جا کوتاه! وی همچنین چندی پیش در خصوص عدم پیگیری برخی طرح های مجلس ششم در خصوص حمایت از زنان مانند برابری دیه زن و مرد، برابری ارث و حضانت کودکان به مادر گفته: "در فراکسیون زنان برخی طرح های مجلس ششم را پیگیری کردیم اما بسياری از این طرح ها مانند مواردی که نام برده شده مغایر با احکام دینی ماست."
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…