ایران آزاد
ایران آزاد
وي در سخناني گفته است"...امروز استعفا دادم و رسما کنار رفتم تا این مشکل از سر راه انتخابات برداشته شود. بعضی ها" سر" در کشور دارند و وجودشان خارج از کشور است و حرف هایی می زنند تا انتخابات را عقب بیندازند. مطمئنا با پیدا کردن مدارک لازم رسما آنها را معرفی خواهیم کرد."
بنا بر اين ايشان اول خبر مي دهند و ادعايي مي كنند و بعد به دنبال مدركي مي گردند تا آن ادعا را ثابت كنند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…