ایران آزاد
ایران آزاد
عضو هيئت رئيسه مجلس هفتم(كه بنا به گفته رئيس فقيد خبرگان، به تائيد امام زمان رسيده بود)، عضو ديگر مجلس را( كه البته وي هم به تائيد امام زمان رسيده بود!) متهم كرد كه حلال و حرام سرش نمي شود!
موسي قرباني قرار بود براي شرکت در يک ميزگرد در روزنامه اعتماد ملي حاضر شود، اما به دليل نبود پارکينگ در اين روزنامه، از حضور در ميزگرد خودداري كرد. او گفت: به من گفته شده بود که اعتماد ملي پارکينگ ندارد، اما نگفته بودند که در کوچه‌هاي اطراف نيز جاي پارک موجود نيست. او در پاسخ به دعوت اعضاي روزنامه «اعتماد ملي» به نهار گفته است: من نان حرام نمي‌خورم. پول روزنامه شما حرام است. اين در حالي بود که مخبر کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم نيز در اين ميزگرد و ضيافت نهار پس از آن حاضر شده بود، اما اين عضو هيأت رئيسه مجلس مي‌گويد: جلالي حلال و حرام سرش نمي‌شود.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…