ایران آزاد
ایران آزاد
بنا به گزارش سايت الف، يك نهاد عمومي با انجام نظرسنجي از بانوان 18 تا 50 ساله تهراني، مهمترين عوامل مزاحمت در تهران از نظر خانم‌ها را ارزيابي كرد. بنا به اين گزارش، بيش از 85 درصد پرسش شوندگان «بوق زدن اتومبيل و اصرار به سوارشدن» را بعنوان يكي از روشهاي مزاحمت، زياد و خيلي زياد دانسته اند! با خواندن كل گزارش وبقيه موارد، مي توان گفت كه قريب اتفاق خانم ها مورد مزاحمت هاي خياباني قرار مي گيرند! اين هم از مواهب جمهوري اسلامي و نتايج روشهاي تربيتي اعمال شده از جانب نهادهاي آموزشي و تربيتي و رسانه هاي حكومتي و همچنين نهادهاي انتظاميست!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…