ایران آزاد
ایران آزاد
اين پسرك (از بروات بم) يك بزغاله به دوش گرفته وبدينوسيله (با توجه به اين كه احمدي نژاد انزجار خود را از بزغاله ها اعلام نموده) موجب سوءاستفاده بوق هاي استكبار جهاني شده است! لذا وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بايد اين شخص را تحت تعقيب قرار داده و از ارتباط وي با عوامل صهيونيستي و استكبار جهاني پرده بردارد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…