ایران آزاد
ایران آزاد
متاسفانه پرسنل نيروي انتظامي (همانند فرماندهانشان) هر كاري كه دلشان بخواهد در اين مملكت مي كنند و به هيچ كس هم جوابگو نيستند. اگر سر و كارتان با اين اراذل و اوباش واقعي بيفتد به عمق فاجعه پي مي بريد. اعتراض هم كه بكني خيلي راحت مي گويند كه مشكوك هستي و ما اجازه داريم كه هر كس مشكوكي را بازداشت كنيم! برچسب مشكوك بودن خيلي راحت است، كافيست كه از قيافه كسي خوششان نيايد! يك پزشك* 27 ساله و بالغ و عاقل اين مملكت را به كشتن مي دهند آب هم از آب تكان نمي خورد! وقتي فرمانده اين اراذل و اوباش (در پاسخ خبرنگاري كه از يك مورد برخورد پرسنل انتقاد مي كند) مي گويد «شما از كجا مي‌دانيد كه واقعا خدا، آن گشت الگانس را آنجا نفرستاده بود!!»،چه انتظاري از اراذل و اوباش جزء مي رود؟!
_______________________
*معلوم نيست كه چرا نام مقتول پس از يك هفته عوض مي شود! آيا مشكل از روزنامه نگاران و جامعه رسانه اي در ايران است يا از جاي ديگري آب مي خورد؟! مثلا نام وي در اينجا بني عامر ذكر شده است (كه اصل خبر ذخيره شده در گوگل است)، همين سايت خبر را اصلاح كرده است و نام وي را به بني يعقوب تغيير داده است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…