ایران آزاد
ایران آزاد
انصار نيوز به نقل از پوتين مي نويسد: از محضر آیت‌الله خامنه‌ای بسيار استفاده كرديم.
ظاهرا "محضر خامنه اي" فقط خيرش به امثال پوتين مي رسد و عده قليلي از اطرافيان خودِ خامنه اي! خامنه اي هم در غياب ملت ايران و بدون اطلاع ايرانيان فقط به پيشنهادات پوتين فكر مي كند! اين پيشنهادات چه بوده است؟ آيا پيشنهاداتي شخصي بوده است كه ايرانيان بايد از آن بي اطلاع باشند؟
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…