ایران آزاد
ایران آزاد
حسینیان (خسرو)، عضو شـــورای سیـاستگـــذاری مرکــز تـدوین اندیشــه های احمـدی نژاد!: من هنگام مشاهده سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل اشک می ریختم...
احتمالا وی در حال خُرد کردن پیاز بوده است!
1 پیام:
Anonymous IRANeAZAD be ma`enie vagheii فرموده است
Kheili chendesh va bimazehii aghaie IRANeAZAD

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…