ایران آزاد
ایران آزاد
تا جایی که بنده اطلاع دارم، 28 استان در ایران داریم که اگر شیراز (که اخیرا نام آموزشگاه الکترونیک به دانشگاه صنعتی تغییر کرده)، دانشگاه شاهرود از استان سمنان و نیز استانهای خوزستان و مازندران را هم با اصفهان و تبریز و تهران به حساب آوریم می شود 7 استان. حالا چگونه است که آقای معاون وزیر عدد 7 از 28 را اکثریت می داند خدا داند! لابد همانگونه که احمدی نژاد در انتخابات اکثریت آرا را برد! جالب اینجاست که از قرار معلوم این معاون محترم (که هم از توبره می خورد و هم از آخور، هم اصلاح طلب بود و هم اکنون اصولگرا شده است) تخصصش هم محاسبات عددی (CFD) است و لذا انتظار می رود که معنای 7 و 28 را بفهمد و بتواند مقایسه شان کند!
_____________________________
پ.ن. البته ناگفته نماند که در این دوره انفجار اطلاعات اطلاع رسانی در حوزه مسئولیت این آقا به گونه ایست که به راحتی نمی توان حتی لیستی از همه دانشگاه های کشور بدست آورد! در صفحه اول سایت این وزارت لینکی با عنوان دانشگاهها ورشته ها وجود دارد که لینک مرده ایست!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…