ایران آزاد
ایران آزاد
اخيرا يك پژوهش منحصر به فردي در حيطه علوم انساني توسط دكتر حسين قزويني انجان شده است كه مي رود تا انقلابي در وضعيت جهاني علوم انساني ايجاد كند! براي مطالعه آن مي توانيد اينجا را كليك كنيد!
اگر بخواهيم به همه ويژگي هاي منحصر به فردِ اين تحقيق بديع اشاره كنيم مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد ولي به قول معروف "آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد". لذا شايسته است كه در اينجا مروري بر اندكي از ويژگي هاي بارز و بيشمار اين تحقيق داشته باشيم:
1. اهمیت موضوع: موضوعِ این پژوهش بسیار حیاتی بوده و امروزه دغدغه اصلی جامعه جهانی می باشد.
2. خلاقيت؛ چنين موضوعي تنها از يك ذهن خلاق و مبتكر مي تواند تراوش كند.
3. جديد بودن؛ پس از حدود هزار سال از غيبت آن حضرت تا كنون اين موضوع همچنان در پرده اي از ابهام قرار داشت و هيچ محققي به آن نپرداخته بود و لذا پژوهشِ جناب دكتر قزويني بسيار نو و بديع مي باشد.
4. بومي بودن؛ متاسفانه امروزه محققان ما تحت تاثير دانشمندان غربي به موضوعاتي نظير نانوتكنولوژي، بيو تكنولوژي، فن آوري اطلاعات، تكنولوژي پليمرها و كامپوزيتها و ...،(كه موضوعات مبتلابه جامعه ما نيست) اقبال نشان مي دهند و فقط به شماره مقالاتشان در ژورنال هاي آي.اس.آي هستند و از موضوعات بومي (مانند موضوع مذكور) كه عليرغم حياتي بودن براي جامعه ما، جايي در آي اس آي ندارند،غافل مانده اند.
5. جهاني بودن؛نظر به اینکه امام زمان به منطقه خاصي متعلق نيست، این پژوهش جهانی هم هست.
6. مراجع معتبر و به روز وغني؛ تحقيق مزبور 26 مرجع معتبر بين المللي و به روز(up-to-date) دارد كه دال بر غنا و اعتبار آن و نتايج حاصله اش مي باشد.
7. اصيل بودن؛ بر خلاف بسياري، این پژوهش تقليد از كارگذشتگان نیست و اصيل (original) مي باشد.
8. معنويت؛ متاسفانه بسياري از پژوهشهاي امروزي فقط نتايج مادي دارند اما اين پژوهش علاوه بر نتايج مادي حاوي نتايج اخروي هم مي باشد.
همچنين مي توان به بسياري ديگر از خصوصيات بارز پژوهش مذكور از جمله رعايت بي طرفي، ساختارِ عالي و ... اشاره كرد كه پيش بيني مي شود با اين پژوهش و نتايج حاصل از آن، انقلابي در دانش و فرهنگ ايران و جهان و به خصوص وضعيت جهاني علوم انساني رخ دهد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…