ایران آزاد
ایران آزاد
چرا وقتي مي گويند كه دين افيون ملت هاست، به پرِ قباي عده اي بر مي خورد؟! دعاي كميل چه كمكي به آزادي او مي تواند بكند به جز اينكه تسلاي موقتي بر دل طرفدارانش باشد و آنها را از اقدام موثر باز دارد؟
1 پیام:
Anonymous haghyghat فرموده است
salam. ma ba hamin doaha age be omghe manysh pey mibordim mitoonestym az share akhoonda rahat beshym badish inre ke mardome ma adat kardan faghat be zahere har chiz negah konan va be omgh kary nadaran. hata darbareye din be esm o rasme din bishtar ahamyat midan ta mafhoome din ke age mafhoomesh ro dark mikardan ma dochare balaye din naboodim shamele rahmate din mishodim. ama heyf. be roozam va dar entezare ghadam ranjeye shoma be sarzamine faryadam. ya hagh

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…