ایران آزاد
ایران آزاد
لابد سونا و جكوزي و سولاريوم و ... هم مي خواهد! اين مسئولان قوه قضائيه و اطلاعات و ...هم واقعا معجزه مي كنند كه چنين اعترافاتي از متهمان مي گيرند ولي فقط فكر نمي كنند كه با اين توصيفات ممكن است آدم هاي يك لاقبا(و البته خوش باوري) مانند بنده هوس كنند كه سري به اوين بزنند و از اين امكانات اوين بهره مند شوند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…