ایران آزاد
ایران آزاد
بر اساس مصوبه هيات وزيران، در طول ماه رمضان، ادارات در تهران ساعت ‌٩ صبح شروع به كار مي‌كنند و بعد از ظهر نيز ساعت ‌١٤ به كار خود پايان مي‌دهند و ساعت شروع به كار مدارس و بانك‌ها نيز در تهران ‌٣٠ /‌٨ صبح تعيين شده است. همچنين در استان‌ها ساعت شروع به كار ادارات و بانكها ‌٣٠/٨ صبح و ساعت پايان فعاليت آنها ‌١٣ تعيين شد. بنابراين گزارش ، ساعت شروع به كار مدارس در استانها ‌٣٠/٨ خواهد بود.
به به! عجب ماه پربرکتی! فقط بخور و بخواب!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…