ایران آزاد
ایران آزاد
جناب رئبس جمهور در یک اظهار نظر کارشناسی فرموده اند: زمين زير پاي افراد مومن نمي‌لرزد. وی در ضمن از متخصصان علوم مرتبط با حوادث غيرمترقبه خواسته است كه در نوشتن جزوات مانند سكولارها عمل نكنند، چراكه خدا و پيغمبر و معنويت در زندگي انسان‌ها تاثير دارد. لابد مردم ایران از مردم اروپا خیلی بی ایمان ترند که اینهمه از بلایای طبیعی در رنجند! (منظور وی هم از سفارش به کارشناسان مزبور لابد این است که بنويسند مثلا هنگام زلزله نماز بخوانيد و روزه بگیريد و به سجده رويد و ... تا از بلایای ناشی از زلزله در امان باشيد!)
یادآوری می شود که رشته تخصصی جناب رئیس جمهور مهندسی عمران است و طبعا این اظهار نظر وی کاملا کارشناسانه است. این طرز فکر رئیس جمهور در رشته تحصصی اش است، خدا می دانند در رشته غیرتخصصی اش که هم اکنون به آن مشغول است (مدیریت) چگونه می اندیشد و عمل می کند!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…