ایران آزاد
ایران آزاد
بنابر اين بانوان گرامي از امروز از آزادي بي حد و حصري برخوردار شده اند كه به موجب آن مي توانند به جاي چادر سياه از چادر رنگي نيز استفاده كنند! لذا شايسته و بايسته است كه به پاس اين آزادي و از بركت نظام جمهوري اسلامي و توجهات وي‍ژه نايب امام زمان، ولي امر همه مسلمين جهان، به دستبوسي و پابوسي وي بشتابند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…