ایران آزاد
ایران آزاد
روحاني در پاسخ خبرنگارآفتاب كه پرسید، برخی رسانه‌ها و تریبون‌های خاص مدت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای در کشور در زمان مدیریت شما در پرونده هسته‌ای را با الفاظ نامناسبی چون «اعمال خائنانه» ارزیابی می‌کنند گفته است: ما هیچ موردی بدون موافقت،‌کاری نکرده‌ایم و حتی در این موارد به موافقت شفاهی بسنده نکردیم و موافقت کتبی مقام معظم رهبری را درباره تمامی تصمیمات هسته‌ای گرفته‌ایم و آن‌گاه کارها را انجام دادیم.
اين بدان معنيست كه جنابِ رهبر معظم! حتي مورد اعتمادِ كارگزاران خودش هم نيست و حرفش برای آنها سند نیست و آنها از وی امضا می گیرند تا کاری انجام دهند! عجب رهبری!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…