ایران آزاد
ایران آزاد
به اين سخن علمي و گهربار جناب آقاي رئيس جمهور نابغه ايران توجه كنيد: "آزاد سازي انرژي، تورمي بيش از 100 درصد ايجاد مي كند كه اين ميزان در اقشار كم درآمد بسيار بيشتر است."!
بنا به اين نقل قول نرخ تورم در ايران رقم ثابتي نيست و براي افراد مختلف بر اساس ميزان درآمدشان متفاوت است!
____________________
پ.ن. اول فكر كردم ممكن است اين اشتباه خبرنگار بازتاب باشد اما اين خبر در فارس و ايسنا هم به همين صورت آمده است!
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
برای يکبار درست نوشته اند، چون تورم ۲۰۰ درصد هم وجود دارد.
مرگ بر خمينی

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…