ایران آزاد
ایران آزاد
بنا به اخبار رسیده، حال رییس مجلس خبرگان و نامه رسان امام زمان که لیست نمایندگان مجلس هفتم را به امضای امام زمان رسانده بود بسیار وخیم است. با مرگ احتمالی ایشان، هنوز معلوم نیست چه کسی باید اسامی نمایندگان مجلس هشتم را به امضای امام زمان برساند؟! لذا اگر در انتخابات مجلس هشتم پیروان ولایت رای نیاورند، مقصر اصلی امام زمان خواهد بود که امضای خویش را به موقع و از طریق مقتضی ارسال نکرده است! (البته اگر تا کنون و از طریق وی یا شخص دیگری امضای خویش را ارسال نکرده باشد.)
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…