ایران آزاد
ایران آزاد
یکی دیگر از مراجع فسیل در قم در گذشت! مرجع عظما، فاضلاب لنکرانی اصیل و پاک در قم سقط شد! اما جالب اینکه رسانه های رسمی ایران علنا و بی محابا به ترویج نژاد پرستی می پردازند و انگار نه که این عمل در دنیای امروز تا چه اندازه مطرود و زشت است! سایت آفتاب در مورد والده مکرمه این مرجع عظما! نوشته است که: والده مكرمه‌شان از فرزندان سادات معروف مبرقع از طوايف اصيل و پاك و خدوم قم بودند. (عکس این صفحه را هم می گذارم تا اگر آن را عوض کردند یک نسخه اینجا باشد هر چند که اینها وقیح تر از آنند که از این خرابکاریهایشان شرم کنند!) ظاهرا بقیه مردم از نژادهای تقلبی و کثبف هستند!
شاید هم منظور از نژاد اصیل، نژادِ هولشتاین باشد که با هیچ نژاد دیگری مخلوط نشده باشد که البته اگر چنین بود خوب بود اما چیزی که از یک نژاد هولشتاین خالص و اصیل برمی آید از این فاضلاب ها هرگز بر نمی آید!
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
Hi, Nice stuff. I found a cool news widget for our blogs at www.widgetmate.com. Now I can show the latest news on my blog. Worked like a breeze.

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…