ایران آزاد
ایران آزاد
شاید ایشان مباحث فقهی در حوزه ها را در زمینه بررسی نجاسات و رنگ و بوی و مزه آنها و... جزو تولیدات علوم انسانی می داند که گفته است تولیدات علوم انسانی در کشور بیش از علوم تجربیست!
3 پیام:
Anonymous web-A-ward_ وب - آ - ورد فرموده است
سلام و دعا

http://doroooood.blogspot.com/

Anonymous Anonymous فرموده است
لای لای ای پسر کوچک من
دیده بربند که شب آمده است
دیده بر بند که این دیو سیاه
خون به کف ‚ خنده به لب آمده است
سر به دامان من خسته گذار
گوش کن بانگ قدمهایش را
کمر نارون پیر شکست
تا که بگذاشت بر آن پایش را
آه بگذار که بر پنجره ها
پرده ها را بکشم سرتاسر
با دو صد چشم پر از آتش و خون
میکشد دم به دم از پنجره سر
از شرار نفسش بود که سوخت
مرد چوپان به دل دشت خموش
وای آرام که این زنگی مست
پشت در داده به آوای تو گوش
یادم اید که چو طفلی شیطان
مادر خسته خود را آزرد
دیو شب از دل تاریکی ها
بی خبر آمد و طفلک را برد
شیشه پنجره ها می لرزد
تا که او نعره زنان می اید
بانگ سر داده که کو آن کودک
گوش کن پنجه به در می ساید
نه برو دور شو ای بد سیرت
دور شو از رخ تو بیزارم
کی توانی بر باییش از من
تا که من در بر او بیدارم
ناگهان خامشی خانه شکست
دیو شب بانگ بر آورد که آه
بس کن ای زن که نترسم از تو
دامنت رنگ گناهست گناه
دیوم اما تو زمن دیوتری
مادر و دامن ننگ آلوده!
آه بردار سرش از دامن
طفلک پک کجا آسوده ؟
بانگ میمرد و در آتش درد
می گدازد دل چون آهن من
میکنم ناله که کامی کامی
وای بردار سر از دامن من


www.sinouhe.co.nr

Anonymous شمیم فرموده است
امید عزیز سلام
زمان زیادیه که به دیدنت نیومدم! منو ببخش البته شما هم کم نذاشتی و نیومدی یه سری به وبلاگ من بزنی خلاصه دلم برات تنگ شده بود به وبلاگم سربزن خیلی تغییر کرده خوشحال میشم ببینمت.شمیم

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…