ایران آزاد
ایران آزاد
عده ای معتقدند که وقتی نا آرامی ها و اعتصابات به وزارت نفت و آموزش و پرورش کشیده شود، هیچ نظامی در ایران دوام نخواهد آورد. وزارت نفت به واسطه نقش اساسی اش در اقتصاد کشور و آموزش و پرورش به واسطه گستردگی اش برای نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یک دلیل برای اثبات این مدعا این است که وزارت نفت و شرکت های تابعه اش از قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق معاف شده اند. دلیلی هم که برای این استثنا کردن آورده اند این است که «شركت ملي نفت ايران امسال 120 ميليارد دلار درآمدزايي داشته كه نيمي به دولت داده شده و نيمي هم به عنوان سوخت به مردم كه حصول، حفظ و افزايش اين ميزان درآمد نيازمند قانون خاصي است.» بی اساس بودن این دلیل در همان نگاه اول روشن است. مگر کارکنان شرکت نفت از ملک شخصی شان این درآمد را برای شرکت نفت ایجاد کرده اند و اگر کارکنان وزارتخانه های دیگر در شرکت نفت کار می کردند ، مگر این درآمد حاصل نمی شد؟!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…